foredrag

Senkarrierer med potentiale og fokus på fastholdelse af seniorer

Fokus

Medarbejdernes styrker og kompetencer

Seniorer har masser af livserfaring og meninger om alting. De har tænkt over, hvad de skal leve af, når de har forladt arbejdsmarkedet. De har læst bøger og set fjernsyn om emnet. De bestemmer over deres liv. Samt kvinder og mænd ser forskelligt på meget.

Det anerkender vi. Det er vores afsæt i foredraget at skal gå inspirerederfra.
Da vi mener, at planlægning er den rette vej, til håndtering at de individuelle livsfaser, er vores foredrag bygget op, så vi understøtter, inspirerer og giver deltagerne værktøjer til at planlægge håndteringen af netop dette.. Vores udfordring er at ”springe på seniorens vogn”, der hvor den nu befinder sig og med den fart den skyder.

Vi støtter og styrker til at finde retning og mål!

Ønsker du at styrke fastholdelse her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde, med løsnings forslag i din virksomhed.

Aktuelt lige nu:

FORSKEREN OG PRAKTIKEREN

Aske & Bent

– et solidt makkerskab, når vi taler seniorløsninger til virksomhederne

Se mere

Fokus på fastholdelse af seniorer

Seniorer besidder ofte kompetencer, som er vigtige for virksomheden. Derfor kan der være god grund til at fastholde de seniorer i virksomheden, der eventuelt påtænker at trække sig tilbage tidligt. Når virksomheden sætter fokus på seniorer, skal I være opmærksomme på, at ikke alle medarbejdere over en vis alder føler sig som seniorer, og at de måske ikke føler, at de har behov for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. Det er vigtigt at overveje, hvilken aldersgruppe I vil benævne seniorer.

Dertil skal vi ikke glemme at der er medarbejdere der ikke kan, grundet psykisk og fysisk nedslidning.. Det skal være muligt at forlade arbejdsmarkedet med værdigheden i behold.

Alt sammen situationer vi drøfterså der kan dannes en fælles livsfasepolitik i virksomheden

 

Seniorer besidder en række specifikke kompetencer, som kan være værdifulde for jeres virksomhed. Det drejer sig om:

\

Ansvarlighed

\

Kvalitetssans

\

Faglighed

\

Overblik

\

Stor almen- og baggrundsviden

\

Er gode til at lytte og forstå

\

Deres erfaring er værdifuld for arbejdspladsen

Fastholde

Overgangsfasen

Vi kan hurtigt og effektivt formidle viden og informationer. Dermed får deltagerne overblik og inspiration over vores emne.

Vi kan overraske deltagerne, give nye perspektiver og sætte fokus på problemstillinger. Foredraget kan altså inspirere, motivere og få deltagerne bragt i refleksion for efterfølgende at se løsningsmuligheder.

Lever medarbejderen i parforhold er de i en situation, hvor der er en fælles udfordring. De skal dele viden, og tale om fremtiden. De skal bruge hinanden og øve sammen. Vi inspirerer deltagerne til at komme i gang med dette.

Kompetenceudvikling med nye muligheder

Kompetenceudvikling kan indgå i senioraftalen ved, at leder og medarbejder træffer aftale om, at medarbejderen:
Deltager i undervisning på lige fod med andre kolleger internt i virksomheden eller på eksterne kurser
Får efteruddannelse for at kunne løse nye opgaver som fx mentor, betjene nyt værktøj o.lign.

Muligheder til fastholdelse  

\

Mindre belastende job

\

Job på lavere niveau

\

Mindre ansvarsfuldt job

\

Mentorroller og -funktioner

\

Mindre arbejdstid

\

Delpension

Kompetencer

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk