foredrag

Senkarriere med potentiale og fokus på nye muligheder for seniorer

Fokus

Aktuelt lige nu:

Se program som PDF

De erfarne – Fyraftensmøde om senkarrierer, pensionsovergangen og hjernens udvikling.

I vinteren 20/21 rejste vi rundt i landet og præsenterede resultater og tiltag fra projektet DE ERFARNE. Til fyraftensmøderne har vi allieret os med to dygtige formidlere og samarbejdspartnere – Bent Mathiasen og Ellen Garde. Derfor kan vi både præsentere anbefalinger fra projektet og dele ud af Ellens og Bents viden om seniorarbejdsliv. Desuden præsenterer Aske Juul Lassen indsigter fra bogen ’Livets tredje akt’ skrevet af projektleder Aske Juul Lassen.

På fyraftensmøderne inspirerede vi  medlemmer, tillidsrepræsentanter og virksomheder med at skabe den gode senkarriere og pensionsovergange, samt give indblik i vigtigheden af at holde hjernen frisk i den sidste del af arbejdslivet. Vi vil også gøre brug af nogle af projektets øvrige værktøjer.

Medarbejdernes styrker og kompetencer

– et solidt makkerskab, når vi taler seniorløsninger til virksomhederne

Når du som virksomhed står overfor dine seniormedarbejderes udfordringer i deres nye livsfase, er det vigtigt, at du tænker over deres overgangsfase og arbejdsglæde. Det kan vi som eksperter hjælpe dine folk med. Vi kan give både dig og dem det nødvendige overblik.

På den ene side tager vi udgangspunkt i fakta og cases fra forskningen. Og på den anden side vil praktikeren komme ind i billedet og aktivt involvere dig som virksomhed, dine medarbejderne og evt. deres omverden i, hvilke konkrete muligheder, der er sundest for jer at vælge.

Mennesker søger altid efter mening og sammenhæng i deres situation. Men uden erfaring er vi ofte ilde stedt. Derfor er det vigtigt at være så bevidst som overhovedet muligt om, hvilke løsninger virksomheden med fordel kan præsentere og implementere. Løsninger, der fastholder medarbejdernes viden, engagement og arbejdsglæde, ved netop at I opnår ny indsigt fra praksis og forskning på samme tid.

Man går på arbejde for at være en del af et fællesskab, andre gør det på grund af spændende opgaver og selvudvikling. Mange står op hver dag, fordi de har et job, som giver mening. 

Vi støtter og styrker til at finde retning og mål!

Ønsker du nye muligheder for seniorer her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde, med løsnings forslag i din virksomhed.

Se også

FORSKEREN OG PRAKTIKEREN

Samtale hvor Aske Juul Lassen og jeg diskuterer seniormedarbejdere, seniorpolitik på arbejdspladserne, planlægning og overgange til pension. Podcasten er en del af serien Perspektiv produceret af Humanistisk Fakultet og TV2 Lorry.

Lyt til Podcast eller se TV udsendelse (nyt vindue åbner)

FORSKEREN OG PRAKTIKEREN

med Aske Juul Lassen og Bent Mathiasen

Fokus på nye muligheder for seniorer

Seniorer besidder ofte kompetencer, som er vigtige for virksomheden. Derfor kan der være god grund til at fastholde de seniorer i virksomheden, der eventuelt påtænker at trække sig tilbage tidligt. Når virksomheden sætter fokus på seniorer, skal I være opmærksomme på, at ikke alle medarbejdere over en vis alder føler sig som seniorer, og at de måske ikke føler, at de har behov for, at der bliver taget særlige hensyn til dem. Det er vigtigt at overveje, hvilken aldersgruppe I vil benævne seniorer.

Dertil skal vi ikke glemme at der er medarbejdere der ikke kan, grundet psykisk og fysisk nedslidning.. Det skal være muligt at forlade arbejdsmarkedet med værdigheden i behold.

Alt sammen situationer vi drøfterså der kan dannes en fælles livsfasepolitik i virksomheden

 

Seniorer besidder en række specifikke kompetencer, som kan være værdifulde for jeres virksomhed. Det drejer sig om:

\

Mere motiverende

\

Mere effektive

\

Mere specialiserede

\

Mere robuste

\

Mere erfarne

\

God arbejdsmoral

\

Mindre sygefravær

\

Kulturbærere

Muligheder

Overgangsfasen

Vi kan hurtigt og effektivt formidle viden og informationer. Dermed får deltagerne overblik og inspiration over vores emne.

Vi kan overraske deltagerne, give nye perspektiver og sætte fokus på problemstillinger. Foredraget kan altså inspirere, motivere og få deltagerne bragt i refleksion for efterfølgende at se løsningsmuligheder.

Lever medarbejderen i parforhold er de i en situation, hvor der er en fælles udfordring. De skal dele viden, og tale om fremtiden. De skal bruge hinanden og øve sammen. Vi inspirerer deltagerne til at komme i gang med dette.

Kompetenceudvikling med nye muligheder

Kompetenceudvikling kan indgå i senioraftalen ved, at leder og medarbejder træffer aftale om, at medarbejderen:
Deltager i undervisning på lige fod med andre kolleger internt i virksomheden eller på eksterne kurser
Får efteruddannelse for at kunne løse nye opgaver som fx mentor, betjene nyt værktøj o.lign.

Muligheder for at at de sidste år på arbejdsmarked bliver de bedste for begge parter.

\

Mindre belastende job

\

Job på lavere niveau

\

Mindre ansvarsfuldt job

\

Mentorroller og -funktioner

\

Mindre arbejdstid

\

Delpension

Kompetencer

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk