Livsfasepolitik

Livsfasepolitikken øger involvering af medarbejderens faglighed og livserfaring

Livsfase

Fremtidsorienterede arbejdspladser udarbejder en livsfasepolitik til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere. Det resulterer i fastholdelse af medarbejderne og høj medarbejder trivsel.

 

Ønsker du at igangsætte denne værdiskabende livsfasepolitik her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde med mulighederne.

 

Faser igennem livet

Udgangspunktet er, at medarbejdere gennemgår forskellige faser i deres arbejdsliv – i denne politik, med et lille indblik, drejer det sig om:

1

Nyansatte

Uddannelse og karriereplaner.

2

Medarbejdere med små og mellemstore børn

Tiden knap, karriere og familieliv, panik og kamp.

3

Karriere medarbejdere

Mere fokus på karriere og forankring.

4

De erfarne Seniorer

 Nye muligheder for seniorer på arbejdsmarkedet.

God økonomi og helbred, aktivt arbejdsliv og fritidsliv. Overgangen fra arbejdsliv til det gode liv, men ofte også som pårørende til en syg ægtefælde.

Livsfasepolitikken øger involvering af medarbejderens faglighed og livserfaring. Ved at lytte til medarbejderens ønsker og behov opstår der harmoni mellem arbejdslivet og privatlivet i de forskellige individuelle livsfaser.

Faglighed og arbejdsglæde fastholdes hos den enkelte – og  produktiviteten øges via styrket medarbejdertrivsel og engagement.

Man går på arbejde for at være en del af et fællesskab, andre gør det på grund af spændende opgaver og selvudvikling. Mange står op hver dag, fordi de har et job, som giver mening. 

Afklarede og motiverede medarbejdere bidrager til en positiv bundlinje uanset alder. 

Som leder opnår du en større forståelse for, at dine medarbejder har forskellige behov gennem livet. Du vil få indsigt ihvordan der skabes arbejdsglæde til det fælles bedste? Hvad skal du gøre for at sikre fastholdelse på et travlt arbejdsmarked, også virksomheden opnår glæde af medarbejderens kompetencer i den sene livsfase.

Nye muligheder til seniorer indeholde

Her er en række forslag til, hvad I kan diskutere og putte i en personalepolitik for seniorer:  

 • mindre belastende fysisk eller psykisk arbejde for kollegerne
 • nye jobmuligheder på arbejdspladsen
 • kortere arbejdstid, evt. nedtrapning med fuld pensionsindbetaling
 • mulighed for efteruddannelse
 • fritagelse for vagtordninger
 • et antal fridage om året med løn efter det fyldte X år
 • orlov uden løn af minimum 1 måneds varighed fra det fyldte X år
 • mere fleksibel arbejdstid
 • økonomisk bedre vilkår end i dag
 • omsorgsdage til gavn for seniorens forældre, for senioren selv eller for børnebørn
 • hjemmearbejdsplads
 • fratrædelsesgodtgørelse.

Simpelt

Vi skræddersyer foredrag og kurser til din virksomhed

Hvad passer dig/jer bedst? Vi kan tilbyde både foredrag og kurser, der er
tilpasset din virksomheds værdier, kultur og medarbejder sammensætning.
Foredraget suppleres med indlagte små summemøder, som er gode til at involvere deltagerne og få dem til at relatere emnet til eget liv og de erfaringer, de har opbygget. Dertil bliver deltagerne synlige for hinanden.

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk