Livsfasepolitik

Livsfasepolitikken øger involvering af medarbejderens faglighed og livserfaring

Livsfase

Vores livsfasepolitik styrker virksomheden og medarbejdertrivslen. Klar til dialog om implementeringen

Ønsker du at igangsætte denne værdiskabende livsfasepolitik her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde med mulighederne.

 

Faser igennem livet

Udgangspunktet er, at medarbejdere gennemgår forskellige faser i deres arbejdsliv – i denne politik, med et lille indblik, drejer det sig om:

1

Nyansatte

Uddannelse og karriereplaner.

2

Medarbejdere med små og mellemstore børn

Tiden knap, karriere og familieliv, panik og kamp.

3

Karriere medarbejdere

Mere fokus på karriere og forankring.

4

De erfarne Seniorer

Nye muligheder for seniorer på arbejdsmarkedet.

God økonomi og mentalt og fysisk helbred, fleksibel nedtrapning af arbejdsliv og optrapning af fritidsliv.

Livsfasepolitikken fremmer medarbejderens faglighed og livserfaring. Ved at lytte til deres behov opstår harmoni mellem arbejde og privatliv i forskellige livsfaser. Dette fastholder faglighed og arbejdsglæde og øger produktiviteten gennem trivsel og engagement. Arbejde bliver meningsfuldt, uanset om det er for fællesskab, spændende opgaver eller selvudvikling.

Ved at tilbyde nye muligheder og skabe en mere tilpasset arbejdsplads for seniorer, kan du som leder sikre afklarede og motiverede medarbejdere på tværs af alder.

Dette bidrager til en positiv bundlinje og fastholdelse af værdifulde kompetencer i den sene livsfase.

Overvej at inkludere forslag som mindre belastende arbejde, kortere arbejdstid med fuld pensionsindbetaling, efteruddannelse, fleksibel arbejdstid og økonomiske fordele i jeres personalepolitik for seniorer.

Simpelt

Vi skræddersyer foredrag og kurser til din virksomhed

Hvad passer dig/jer bedst? Vi kan tilbyde både foredrag og kurser, der er tilpasset din virksomheds værdier, kultur og medarbejder sammensætning.

Foredraget suppleres med indlagte små summemøder, som er gode til at involvere deltagerne og få dem til at relatere emnet til eget liv og de erfaringer, de har opbygget. Dertil bliver deltagerne synlige for hinanden.

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk