Samarbejdspartner

Selv en lille gruppe tænksomme mennesker kan forandre hele verden.

Samarbejde

Det er med stor glæde jeg deltager som Advisory Board Member i Perspektiv på Alder. 

Hvori jeg videregiver min opsamlet viden og erfaring til at ændre synet på “den nye generation” af mennesker i senkarrieren. 

Styrke og facilitere ny samtale

Perspektiv på Alder vil belyse mennesker midt i livet og synliggøre deres ressourcer og muligheder. Desuden vil vi bidrage til et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i virksomhederne og progressiv sameksistens mellem generationerne i samfundet.

Vi vil:

 • Påvirke den eksisterende tankegang om alder. Livet leves i forskellige stadier snarere end aldre. Menneskers formåen og lyst differentierer sig på trods af samme alder.
 • Undersøge, kommunikere og påvirke politikere, arbejdsgivere, meningsdannere og hvert enkelt almindelige menneske.
 • Arbejde med udbredelse af et ”Multi-stage life”. Med fleksibilitet i ansættelser. Med fordomme og bias. Med sprogbruget.
 • Vende ældrebyrden til en vækstmotor. Vende mangel på talent og arbejdskraft i nogle virksomheder og geografiske områder til en pool af erfaring.
 • Undersøge og rådgive virksomheder i håndtering af alder som en del af deres arbejde med diversitet – strategier og eksekvering.

Med 3. akt inspireres seniorer til at komponere deres pension når de står over for overgangen eller befinder sig midt i den.

3. akt er en enmandsvirksomhed drevet af Aske Juul Lassen. Aske har altid brændt for at få hans kulturanalytiske og tværvidenskabelige forskning ud at virke i praksis. Med 3. akt vil han gå et skridt længere. Gennem foredrag og kurser hos fx fagforeninger, pensionsselskaber, arbejdspladser og kommuner vil Aske formidle forskningsbaseret viden til generationen på eller på vej på pension. 

Aske Juul Lassen

Aske er ph.d. i etnologi og aldringsforskning fra Center for Humanistisk Sundhedsforskning og Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

WEB

Sæt den erfarne medarbejders talenter i spil

Bevidstheden om hvilke talenter du og dine medarbejdere har – og hvad der skal sættes fokus på for at den enkelte trives, har en dokumenteret positiv effekt i forhold til motivation, fastholdelse og god performance.

Alle har talent!

For at udnytte den enkeltes styrker, som kan variere i livets faser, er det en forudsætning at sætte ord på, hvilke talenter, der skal sættes i spil. På baggrund af denne præcise viden, kan man dernæst definere hvilke arbejdsopgaver og hvilken form, der skaber bedst performance, arbejdsglæde, trivsel og godt samarbejde.

Få et effektivt værktøj til livsfase- og seniorpolitik

TalentIndikator© er en styrketest som afdækker hvilke talenter, du har. Det er et styrkebaseret værktøj, som tager udgangspunktet i positiv psykologi og den kraft, der ligger i at have fokus på det, du som person er bedst til.

 

Få et effektivt værktøj til livsfase- og seniorpolitik

TalentIndikator© er en styrketest som afdækker hvilke talenter, du har. Det er et styrkebaseret værktøj, som tager udgangspunktet i positiv psykologi og den kraft, der ligger i at have fokus på det, du som person er bedst til.

I et skift i livsfaser – som kan betyde ændrede behov og arbejdsforhold, er testen et godt værktøj til at skabe optimale betingelser for både medarbejder og virksomhed.

 • Få et effektivt og positivt dialogværktøj til en samtale og plan omkring seniorens fremtid
 • Bliv bevidst om medarbejderens talenter – hvordan sættes de bedst i spil
 • Få et redskab der kan sikre fastholdelse og bedst mulig performance
 • Undgå sygemeldinger og udbrændthed – de forkerte arbejdsopgaver til den forkerte medarbejder
 • Hvilke arbejdsopgaver skal prioriteres – også på nedsat tid
 • Skab det bedste udgangspunkt og en god overgang til en ny fase i livet som erfaren medarbejder  –  og senere pensionist

Praksis

Testen og talentcoachingen er et godt supplement til Mathiasens Motivation Senior Kurser og kan også stå alene. Mathiasen Motivation har et samarbejde med Sara Riis, som er certificeret i brugen af TalentIndikator©.

Testforløbet tilpasses til den enkelte situation. Udgangspunktet er at medarbejderen tager testen hvorefter vedkommende får en personlig tilbagemelding i ca. 1½ time. På baggrund af dette etableres en fælles dialog og sparring leder/medarbejder om det optimale jobindhold for den enkelte for at sikre optimal trivsel, engagement og performance til glæde for alle parter.  

Sara Riis

– Karriere- og talentudvikling

Sæt dit talent i spil – hele livet

WEB

Center for Balance mellem arbejdsliv og famililiv CBAF

Helle Rosdahl Lund fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) er inspirator og ledelsesrådgiver med fokus på forandringsledelse i det moderne arbejdsliv, balanceret ledelse og morgendagens lederudfordringer. Hun har været initiativtager og inspirator til erhvervstænketanken: Fremtidens Ledelse 

Helle Rosdahl Lund

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

WEB

”På vej på pension – snyd ikke dig selv økonomisk”

Overblik over økonomien er et naturligt led i planlægningen, når man skal forberede sig bedst muligt til livet på pension.  

 Måske har du siddet med nogle af disse spørgsmål:

 • Hvordan er reglerne for udbetaling af de forskellige pensionsordninger og opsparingstyper?
 • I hvilken rækkefølge skal jeg bruge mine penge?
 • Hvor længe skal pengene egentlig række?
 • Har jeg sparet nok eller for meget op?
 • Sparer jeg op på den mest hensigtsmæssige måde?
 • Har jeg råd til at gå tidligt på pension?
 • Hvordan får jeg mest muligt ud af de offentlige ydelser?

 Med 100 % uafhængighed af pensionsselskaber og pengeinstitutter kan jeg love en reel uvildig rådgivning, der optimerer økonomien efter pensionering for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever.

I samarbejde med mig får du svar på, hvordan du optimerer økonomien efter pensionering i forhold til skatteregler og offentlige ydelser. Jeg udarbejder en udbetalingsplan, der giver et samlet overblik, og som sikrer, at du får mest muligt ud af dine penge. Vi taler også om arveregler, begunstigelsesbestemmelser, testamente og særeje.

Efter mødet sender jeg analysen med en konkret handlingsplan, så du ved, hvad du skal gøre for at opnå de mulige gevinster, der er ved at følge udbetalingsplanen.

 Rådgivningen koster 10.000 kr. I langt de fleste tilfælde påviser udbetalingsplanen en gevinst, der forbedrer økonomien i pensionsalderen. Er gevinsten mindre end 10.000 kr., er analysen gratis.

 Ring til mig og få en uforpligtende snak. +45 6051 8020

Mimi Lund
Partner/forsikringsmægler/
cand. jur.

 

Mimi Lund

Partner/forsikringsmægler/
Cand. jur.
Tel: +45 6051 8020

WEB

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk