Seniorkursus

Få overblik – og kom hurtigt i gang

Orientering

Det stiller naturligvis krav, når virksomheden skal sætte fokus på at bevare dine seniormedarbejdere i jobbet i en længere periode end den, vi kender i dag. Men indsatsen er uendeligt godt givet ud.

 

Ønsker du at igangsætte et seniorkursus for dine seniormedarbejdere her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde om mulighederne.

 

Fx gælder det om at skabe fælles fodslag: Det er en fordel, at hele virksomheden og dermed alle medarbejdere er gearet til at forstå fordelen ved at beholde kompetencerne. Så det er altså ikke kun et spørgsmål om, at lederen og den ældre er klar til de forskellige tiltag. Alle skal være med!

Et seniorkursus tager dig gennem hele processen skridt for skridt. Metoden er skabt på baggrund af flere års gennemtestede forsøg, så selvom den måtte fravige jeres måde at gøre det på, kan vi kun anbefale virksomheden at følge anvisningerne.

Jeg glæder mig til at give dig et hurtigt indblik i, hvordan du kan drage nytte af et seniorkursus. Når virksomheden har opnået indsigt og viden, kan du ændre forholdene i din virksomhed på blot 3-6 måneder.

En god og virkningsfuld seniorpolitik og -praksis kræver helhedsforståelse

Mathiasen Motivation tilbyder seniorkurser til virksomheder, organisationer og kommuner. Kurserne er for medarbejdere samt borgere i kommunerne og handler om forberedelsen til senkarriere samt overgangen til pensionistliv.

Man går på arbejde for at være en del af et fællesskab, andre gør det på grund af spændende opgaver og selvudvikling. Mange står op hver dag, fordi de har et job, som giver mening. 

Kort sagt, nye muligheder for at at de sidste år på arbejdsmarked bliver de bedste for begge parter.

Emner på et seniorkursus er bl.a.:

\

Planlægning af tilværelsen – på arbejdet og tiden derefter

\

Sundhed – mentalt, fysisk og socialt samvær

\

Aktivt liv hele livet

\

Bolig

\

Karriere rådgivning/videre uddannelse

\

Økonomiske muligheder efter arbejdsophør

\

Efterløn, sociale ydelser og pensionsordninger

\

Familieformueforhold, gaver, arv og testamente, ægtepagter og fuldmagter

\

Livskvalitet i pensionsalderen, forberedelsen til et sundt og godt liv.

Medarbejdere kan

  • Gøre sig overvejelser omkring deres ønsker til seniorarbejdslivet, herunder arbejdstid og arbejdsfunktion.
  • Orientere sig om de forskellige rettigheder og muligheder, der findes for seniorer i den virksomhed, hvori de arbejder.
  • Søge råd og vejledning om rettigheder og muligheder hos kolleger, familie og venner samt fagforening og Ældre Sagen.
  • Være åbne om deres ønsker til seniorarbejdslivet og tale med deres nærmeste leder herom

Virksomheder kan

  • Udvikle fleksible rammer, der skaber nye muligheder for seniorer.
  • Sørge for at ordninger og tilbud til seniorer er kendt af alle i virksomheden, både medarbejdere og ledere.
  • Sikre et godt og tillidsfuldt samtalerum, hvor dialogen om medarbejderens ønsker til seniorarbejdslivet kan tages fx ved en seniorsamtale.
  • Tilbyde rådgivning til medarbejdere i form af seniorkurser og pensionstjek, der kan bidrage til at skabe overblik og understøtte medarbejderen i at lægge konkrete planer for sit seniorarbejdsliv.

Kurser

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk