Livsfase

Viden på området

De erfarne

Rapport fra projektet ”Seniorpraksis” i samarbejde med bl.a. Mathiasen Motivation

Værktøjer til at skabe gode seniorarbejdsliv

Ældre medarbejdere er ikke bare nedslidte eller trætte – de er også erfarne, fleksible og motiverede. Projekt ”Seniorpraksis” har undersøgt, hvad der skal til for at skabe bedre muligheder for seniormedarbejdere.

”Seniorpraksis” vil fremme længere og sundere arbejdsliv og gøre op med berøringsangst over for alder og aldersdiskrimination i brancher og på arbejdspladserne.

Link https://erfarne.ku.dk

Podcast: 

“Samtale hvor Aske Juul Lassen og jeg diskuterer seniormedarbejdere, seniorpolitik på arbejdspladserne, planlægning og overgange til pension. Podcasten er en del af serien Perspektiv produceret af Humanistisk Fakultet og TV2 Lorry.”

3. akt er en enmandsvirksomhed drevet af Aske Juul Lassen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – NFA

Engagement og mening i arbejdet

”Medarbejdere, som føler et engagement i arbejdet har typisk en energisk og følelsesmæssig tilknytning til deres arbejdsopgaver. Engagement i arbejdet drejer sig om medarbejderens subjektive oplevelse af arbejdets indhold, hvilket kan bidrage til at skabe motivation og arbejdsglæde.

En række undersøgelser viser, at engagement i arbejdet hænger sammen med høj trivsel i arbejdet og effektiv opgaveudførelse. Herudover har engagerede medarbejdere en lavere risiko for langvarigt sygefravær, ligesom personaleomsætningen er lavere blandt engagerede medarbejdere. Engagement i arbejdet kan således betragtes som en væsentlig ressource i arbejdslivet, der kan bidrage til, at medarbejdere kan håndtere deres arbejdsopgaver samtidigt med, at deres trivsel og helbred bevares.

Danskernes arbejdsmiljø 2016, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018.

Hvis man skal lykkes med, at flere seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, skal man erkende, at seniorer er meget forskellige, og at der er stor forskel på, om de kan, vil og får mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, lyder det fra flere forskere.”

Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet handler om forstå forskelligheden

den 19. apr 2018

 

 

 

Ældre Sagens undersøgelser

Seniorpolitik på arbejdsmarkedet

“Denne undersøgelse handler om seniorpolitik på det private arbejdsmarked og er baseret på et kvalitativt datamateriale.

Undersøgelsen tegner et billede af, at der er en stor interesse for seniorpolitik blandt både medarbejdere og virksomheder. Det betragtes som relevant at rette initiativer mod seniorer, som både kolleger og ledere oplever som en stor og værdifuld ressource.  En livsfasepolitik, der retter sig mod livssituation og gælder for alle medarbejdere, vil derfor i mange tilfælde være at foretrække.

Fremtidsstudiet 2015 – Arbejdsmarkedet

Flere bliver frivilligt længere på arbejdsmarkedet også efter de er fyldt 65 år.

Tilpas arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv

Vi skal tilpasse arbejdsmarkedet til flere år i arbejde. Både så færre bliver nedslidt og så flere vælger at blive.

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk