MATHIASEN MOTIVATION

Evidensbaseret trivsel til et godt og langt arbejdsliv
Livsfasepolitikviden

Trivsel

Hos Mathiasen Motivation styrker vi din virksomheds livsfasepolitik og binder den sammen med nye muligheder for seniorer, derved fastholdes den faglige viden og engagementet hos de erfarne medarbejdere.

Lige meget hvad du ønsker dig, og hvad du kan byde ind med, omhandler det mennesket i din virksomhed.

 Men hvorfor det?

Fordi:

menneskets kreativitet skaber innovationskraft

 

uddannelse giver mennesket viden

social ansvarlighed gør mennesket tryg

engagement giver mennesket energi og entusiasme

omsorg er menneskets heling

fællesskab er menneskets styrke

og fordi  

medarbejdernes forskellige livsfaser medfører ønsker og behov i fastholdelse af engagement 

Når du derfor sætter fokus på mennesket, vil du opleve, at værdiskabelse og økonomisk vækst følger som en helt naturlig gavnlig virkning både for virksomheden og den enkelte medarbejder personligt. Fokus på menneskets livsfaser vil resultere i medarbejdertrivsel, livsglæde, fastholdelse af de erfarnes medarbejderes viden og engagement i det gode arbejdsliv til glæde for alle interessenter.

Til syvende og sidst ved vi jo godt, at det er mennesket, som udvikler, forbedrer og skaber:

bedre produkter 

bedre kontrol

bedre service

bedre rådgivning

bedre omsorg og

bedre værdi.

I din position har du muligheden for at involvere dine medarbejdere, så de kan bidrage med det ovenstående. Men det er et komplekst område, som kræver øget bevidsthed hos hver enkelt medarbejder. 

Med basis i forskning og best practice, vil vi sammen implementere den nyeste viden fra forskningen på din arbejdsplads.

I virkeligheden er der tale om at jeg introducerer et mere positivt menneskesyn i virksomheden, med stor vægt på menneskets frihed og store skjulte potentialer både fagligt og personligt.

Ved at lytte til og involvere dine medarbejderes ønsker og behov i deres individuelle livsfaser, frembringes et fundament af innovationskraft der understøtter selvværd, arbejds- og livsglæde som igen resulterer i fastholdelse af fagligt viden og engagement.

I alt dette ligger en række af nye muligheder. Ved øget viden og bevidsthed, i virksomhedens samlede livsfasepolitik vil der skabes både værdi, samt menneskelig og økonomisk vækst gennem arbejdsglæde.

For dig som leder bliver din opgave at anerkende og støtte medarbejderens personlige og faglige udvikling.

Som Seniorrådgiver, bruger jeg mine metoder ydmygt. Det er direktøren og medarbejdernes fortjeneste at virksomheden fornyr sig.

Ønsker du at igangsætte denne innovationskraft her og nu, så er jeg klar til et dialogmøde.

foredrag

virksomheder som reference

års livsvisdom

Kontakt Mathiasen Motivation

Ring 23 82 82 34‬

E-mail bent@mathiasenmotivation.dk